Competitie Reglement

 

De competitie.

 

1          De competitie bestaat uit drie poules een A, B en C  poule.

 

2          De Poule’s  bestaan uit teams. De indeling gebeurt aan de hand van de gemiddelde sterkte van de teams.

 

3          In poule A spelen de sterkste teams, met het hoogste gemiddelde daarna in poule B en daarna poule C.

 

4          Bij een gelijke eindstand in punten in een poule wordt de winnaar op de volgende manier berekend.

Het gemiddelde van de teams over  de afgelopen competitie, dit delen door het opgegeven gemiddelde van de spelers en uitgedrukt in procenten, het team dat het hoogste percentage heeft  is kampioen

 

5          Als een speler aan het eind van de competitie 4 of minder partijen heeft gespeeld dan behoud hij zijn gemiddelde in de volgende competitie.

           

Gegevens van het teams.

 

1                    Voor 1 juni van ieder jaar delen de deelnemende verenigingen de competitie-leider mee met hoeveel teams zij deelnemen aan de competitie en in welke  poule ’s men deze teams graag zou zien spelen. De competitieleider deelt de teams definitief in, maar houdt zoveel mogelijk rekening met de wensen van de verenigingen.

 

2                    Voor 1 juni van ieder jaar delen de deelnemende verenigingen de competitieleider mee op welke dag van de week hun

thuiswedstrijden gespeeld worden, daarnaast geeft men een reserve dag  aan waarop ook thuiswedstrijden gespeeld kunnen worden.

 

3          Voor 1 juli van ieder jaar leveren de verenigingen de teamsamenstelling in bij de competitieleider.

 

 Team samen stelling.

 

1          Een team bestaat uit minimaal 7 en maximaal 9 spelers. De spelers worden ingedeeld in de teams in de volgorde van hun gemiddelde zoals berekend aan het einde van het vorige seizoen van de SBD competitie. Spelers die het vorige seizoen niet in de SBD competitie hebben gespeeld, worden ingedeeld op basis van hun club gemiddelde. Tevens geeft men aan welke speler teamleider is. Van de teamleider worden de volgende gegevens vermeld :

Naam van het team waarvan hij leider is, Naam van de speler, Telefoonnummer en E-mailadres.

 

2          Spelers die hebben deel genomen aan de SBD competitie van vorig seizoen kunnen alleen ingedeeld worden in een team aan het begin van de nieuwe competitie.

3          De spelers worden ingedeeld in volgorde van hun gemiddelde van hoog naar laag. Men kan hier van afwijken als de hoeveelheid caramboles die spelers moeten maken gelijk zijn.

 

4          Als blijkt dat door de boven genoemde volgorde een teamleider uit het team wegvalt en dit onwenselijk is voor de betreffende vereniging kan er een gelijktrekking van caramboles plaatsvinden, waardoor de teamleider in het team kan blijven.  Bij een gelijktrekking zoals hiervoor geschetst, wordt het aantal te maken caramboles van beide spelers gelijk getrokken op het niveau van de beste van de twee spelers.

 

5          Als een vereniging twee of meer teams in dezelfde poule heeft worden de spelers op de volgende manier ingedeeld: de speler met het hoogste gemiddelde komt als eerste in het 1e team. De speler met het daar op volgend hoogste gemiddelde komt als eerste in het 2e team. De speler met het daarna hoogste gemiddelde komt als tweede in het 2e team. De speler met het daarna hoogste gemiddelde komt als tweede in het 1e team.            enz. enz.

Voorbeeld als je 14 spelers hebt voor twee teams  dan de volgende indeling:

                     1e team                                               2e team

                                 1e speler                                              2e speler

4e speler                                              3e speler

                                 5e speler                                              6e speler

                                 8e speler                                              7e speler

                                 9e speler                                             10e speler

                                12e speler                                            11e speler

                                13e speler                                            14e speler

 

6          Als door omstandigheden een teamleider niet genoeg spelers heeft dan kan hij spelers lenen van een ander team.

            Uitgangspunt bij het lenen van spelers dient  te zijn dat de geleende speler(s) een gemiddelde heeft dat zo dicht mogelijk bij de speler staat die hij vervangt.

            Als er in dezelfde poule nog een team van dezelfde vereniging speelt moet de teamleider in eerste instantie een speler(s) lenen uit het team dat in dezelfde poule speelt. Echter als het andere team op dezelfde dag moet spelen er geen  andere spelers meer over zijn, mag hij van de onderstaande regeling gebruik maken.

Als er geen team van dezelfde vereniging in de zelfde poule speelt, mag de teamleider een speler(s) uit een hoger team lenen. Als het gaat om de spelers 1, 2 of 3 van zijn team dan mag hij  een speler(s) lenen uit het hogere team, waarbij het gaat om de nummers 5 t/m 9 van het hoger spelende team. 

Als er nog een team van de betreffende vereniging in een lagere poule speelt, moet de teamleider, als het gaat om een speler(s) van 4 t/m 9 van zijn team een speler uit het lager spelende team lenen.

Als er geen team van dezelfde vereniging  in een lagere  poule speelt mag de teamleider een speler(s) lenen uit een hoger team.  Hij moet dan wel het gestelde in de tweede alinea van dit artikel zoveel mogelijk in acht nemen.

 

7          Een team moet minimaal met 3 spelers , die opgegeven zijn voor dat team, spelen in een wedstrijd.

 

De organisatie van de wedstrijddagen.

 

1          De teamleider van het bezoekende team moet minimaal 2 dagen voor de wedstrijddag de 6 spelers van zijn team doorgeven aan de teamleider van het thuis spelende team.

 

2          Op de wedstrijddag worden 12 partijen gespeeld, verdeeld in twee ronden.

 

3          De teamleider van het thuis spelende team is verantwoordelijk voor een goed verloop van wedstrijd. Bij problemen voert hij overleg met de teamleider van het bezoekende team. De teamleider van het thuis spelende team deelt de partijen in volgens het volgende systeem:

                                                          

Thuis spelende team                          Gasten

 

            Ronde 1          Partij 1 Speler 1                                  Speler 1

                                    Partij 2 Speler 2                                  Speler 2

                                    Partij 3 Speler 3                                  Speler 3

                                    Partij 4 Speler 4                                  Speler 4

                                    Partij 5 Speler 5                                  Speler 5

                                    Partij 6 Speler 6                                  Speler 6

 

            Ronde 2          Partij 1 Speler 1                                  Speler 2

                                    Partij 2 Speler 2                                  Speler 1

                                    Partij 3 Speler 3                                  Speler 4

                                    Partij 4 Speler 4                                  Speler 3

                                    Partij 5 Speler 5                                  Speler 6

                                    Partij 6 Speler 6                                  Speler 5         

 

            Er mag door de teamleider van de thuis spelende team als daar reden voor is de volgorde van de partijen wisselen. Er mag echter niet gewisseld worden van spelers die tegen elkaar moeten spelen. Met  eventuele wensen, over de volgorde van de partijen, van het bezoekende team wordt zo veel mogelijk rekening gehouden,

 

5          Als een team op het moment dat de wedstrijd aanvangt 4 spelers of minder heeft dan wordt de wedstrijd uitgesteld en wordt door de teamleiders in overleg met de competitieleider een nieuwe datum vastgesteld om de wedstrijd te spelen.

 

6          Als bij de aanvang  van de wedstrijd een team maar uit 5 spelers bestaat geldt het volgende: de twee teamgenoten, waarvan het gemiddelde het minste verschilt van de opgegeven afwezige speler, spelen elk drie partijen ( ze nemen dus beide een partij van de afwezige speler over).

 

Wedstrijdformulier

 

1          De teamleider van de thuis spelende vereniging vult het wedstrijdformulier volledig in, waarna de teamleiders van de beide verenigingen het formulier met hun handtekening bekrachtigen.

 

2                    De teamleiders van de thuis spelende en bezoekende vereniging krijgen een ingevuld en getekend wedstrijdformulier mee.

 

3          De teamleider van de thuis spelende vereniging stuurt zo snel mogelijk via e-mail een digitaal ingevuld wedstrijdformulier  naar de competitieleider alleen bij hoge uitzondering kan hier van worden afgeweken.

 

Geplaatst op : 3 juni 2019