Biljart Etiquette

 

1.        Het is gebruikelijk bij aanvang  van een partij de tegenstander een hand te geven en hem of haar een prettige partij toe te wensen.

 

2.        De bewondering voor een mooie carambole van de tegenstander kan tot uitdrukking worden gebracht door met de vingers te knippen.

 

3.             Na een gemiste carambole dient u onmiddellijk en zonder commentaar op de stoel plaats te nemen.

 

4.        De speler aan de tafel dient er tijdens het spelen en het naar de stoel lopen op te letten dat hij of zij spelers, die op een ander biljart bezig zijn, niet stoort. Ook arbiters dienen hier aandacht aan te schenken en spelers te waarschuwen.

 

5.        Als een speler aan de tafel staat en met het spel bezig is, geven arbiter, tegenstander en publiek geen commentaar. Er mag uiteraard niet worden voorgezegd hoe een carambole moet worden gemaakt.

 

6.        De arbiter moet in de buurt staan waar de carambole wordt gemaakt (dus bij de derde bal), voor zover dat niet hinderlijk voor de speler is. De arbiter mag tijdens het spel de tafel niet aanraken.

 

7.        Het krijtje dient NOOIT met de smeerzijde op de rand van het biljart te worden gelegd. Zowel de kleding als het biljart worden hierdoor bevuild.

 

8.        Het is in het belang van beide spelers, dat alles wat concentratieverlies teweeg kan brengen, wordt vermeden.

 

9.        Hebt u als eerste de partij beëindigt, dan wacht u met het losschroeven van de keu tot de tegenstander de gelijkmakende beurt heeft voltooid.

 

10.    Als de tegenstander heeft gewonnen feliciteert u hem daarmee. Daarna bedankt u de arbiter en de schrijver voor de medewerking.

 

11.    De arbiter heeft de leiding van de partij in handen en zal dus goed moeten opletten of de carambole wel gemaakt is, niet met de verkeerde bal wordt gespeeld en geen touche wordt gemaakt.

 

12.    Arbiters moeten controleren of de schrijver hem wel heeft gehoord, hij moet de schrijver toe zeggen:

         “Noteren ?? carambole(s) voor  (naam) ?? carambole(s).

Elke schrijver zorgt zelf voor het scorebord.

 

14      De schrijver op zijn beurt noteert het door de arbiter opgegeven aantal caramboles op het scoreformulier. Tevens verhoogt hij het aantal caramboles van de betreffende speler op het scorebord. Het aantal beurten op het scorebord wordt steeds met 1 verhoogd iedere keer nadat de caramboles van speler 1 op het scorebord zijn aangepast.

 

Geplaatst op : 3 juni 2019